Logowanie
login:
hasło:
Rejestracja
Zapomniane hasłoPartnerzy projektu:


Fundacja
Progress & BusinessUniwersytet
JagiellońskiInstytut Informatyki
Teoretycznej i StosowanejStrona główna -> Aktualności
Ukazanie się monografii "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego. Rezultaty badań delfickich"
dodano: 2015-03-16

Ukazanie się monografii "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego. Rezultaty badań delfickich"

Redaktor naukowy: Andrzej M.J. Skulimowski. Autorzy: Andrzej M.J. Skulimowski, Marek Czerni, Dariusz Kluz, Antoni Ligęza, Paweł Rotter, Ewa Szymlak, Ryszard Tadeusiewicz

Monografia dostępna jest pod adresem:

http://www.ict.foresight.pl/publications/SCETIST-AnalizaWynikowBadanDelfickich-2014WFPB.pdf

W niniejszej monografii przedstawiony został pełny zbiór rezultatów ilościowych badania delfickiego dotyczącego tematyki systemów wspomagania decyzji, systemów eksperckich, kreatywności i jej neurokognitywnych aspek­tów, jak również systemów wizyjnych oraz globalnych trendów makroekono­micznych i trendów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacji elekt­ronicznej. Zamieszczony został również wybór komentarzy i informacji o charakterze jakościowym przekazanych przez respondentów ankiety. W tekście wprowa­dzającym do każdego kwestionariusza przedstawiono główne koncepcje dotyczące pytań zawartych w tym kwestionariuszu powołując się na kilka najistotniejszych pozycji literaturowych. Raport składa się z dwóch części zawierających 13 pytań w Dziale I oraz 14 tez i 166 pytań w dziale II. Eksperci z różnych dyscyplin mogli udzielać odpowiedzi podając swój stopień znajomości danego tematu. Dalsza dyskusja naukowa na tematy poruszane w kwestionariuszach znajduje się w specjalistycznych publikacjach projektu "Scenarusze i trendy rozwojowe wybranych technologii spoleczeństwa informacyjnego do roku 2025" POIG.